<p>สิ่งที่คุณได้รับ</p>

<p>1.ออกแบภาพแบรนด์และส่วนเนื้อหา 5 ภาพ <br />
2.ทีมงานช่วยคิดเนื้อหาภายในเว็บไซต์<br />
3. ทีมงานลงข้อมูลภายในเว็บไซต์ ข้อความ3 หน้า เอ4 รูปภาพ(ไม่จำกัด) และวีดีโอ(ไม่เกิน 6 คลิป) หากเป็นร้านค้า ร้านอาหารที่ต้องการให้คนมายังหน้าร้านด้วย เราจะปักมุดแผนที่เชื่อมต่อ Google Map ในเว็บไซต์ให้ดวย<br />
4.ดีไซต์มีเมนูให้ 5 เมนูหลัก<br />
     4.1 หน้าแรก<br />
     4.2 เกี่ยวกัเรา<br />
     4.3 บริการของเรา<br />
     4.4 บทความ<br />
     4.5 ติดต่อเรา<br />
และเมนูย่อยแสดงรายละเอียดของรายการนั้นๆได้ไม่จำกัด</p>

<p>5.ดีไซน์ส่วน header (ส่วนหัว)เว็บไซต์<br />
6.ดีไซน์ส่วน เนื้อหา</p>

<ol>
	<li>บทความแนะนำ</li>
	<li>ขั้นตอนการบริการ</li>
	<li>แพ็คเกจค่าบริการ </li>
	<li>เนื้อหาส่วนอื่นๆ ไม่เกิน 10 หัวข้อ เช่น คุณสมบัติผู้ใช้บริการ เงื่อนไขการสมัคร เป็นต้น</li>
</ol>

<p>7.ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ดูโดดเด่น<br />
8.เว็บไซต์มี Effect ในการแสดงเนื้อหา</p>

<p><strong>ส่วนหนึ่งของตัวอย่าง</strong></p>

<p><a href="https://www.wld-marketingonline.com/" target="_blank">www.wld-marketingonline.com</a></p>

ดีไซน์ แบบเฉพาะ

สิ่งที่คุณได้รับ

1.ออกแบภาพแบรนด์และส่วนเนื้อหา 5 ภาพ 
2.ทีมงานช่วยคิดเนื้อหาภายในเว็บไซต์
3. ทีมงานลงข้อมูลภายในเว็บไซต์ ข้อความ3 หน้า เอ4 รูปภาพ(ไม่จำกัด) และวีดีโอ(ไม่เกิน 6 คลิป) หากเป็นร้านค้า ร้านอาหารที่ต้องการให้คนมายังหน้าร้านด้วย เราจะปักมุดแผนที่เชื่อมต่อ Google Map ในเว็บไซต์ให้ดวย
4.ดีไซต์มีเมนูให้ 5 เมนูหลัก
     4.1 หน้าแรก
     4.2 เกี่ยวกัเรา
     4.3 บริการของเรา
     4.4 บทความ
     4.5 ติดต่อเรา
และเมนูย่อยแสดงรายละเอียดของรายการนั้นๆได้ไม่จำกัด

5.ดีไซน์ส่วน header (ส่วนหัว)เว็บไซต์
6.ดีไซน์ส่วน เนื้อหา

  1. บทความแนะนำ
  2. ขั้นตอนการบริการ
  3. แพ็คเกจค่าบริการ 
  4. เนื้อหาส่วนอื่นๆ ไม่เกิน 10 หัวข้อ เช่น คุณสมบัติผู้ใช้บริการ เงื่อนไขการสมัคร เป็นต้น

7.ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ดูโดดเด่น
8.เว็บไซต์มี Effect ในการแสดงเนื้อหา

ส่วนหนึ่งของตัวอย่าง

www.wld-marketingonline.com

เว็บไซต์ราคาประหยัดที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้

สั่งทำเว็บไซต์ได้เลย

084-4821768 (30คู่สาย)
ติดต่อ