<p>สิ่งที่คุณได้รับ</p>

<p>1.ออกแบภาพแบรนด์ 2ภาพ<br />
2.ทีมงานช่วยคิดเนื้อหาภายในเว็บไซต์<br />
3. ทีมงานลงข้อมูลภายในเว็บไซต์ ข้อความ3 หน้า เอ4 รูปภาพ(ไม่จำกัด) และวีดีโอ(ไม่เกิน 6 คลิป) หากเป็นร้านค้า ร้านอาหารที่ต้องการให้คนมายังหน้าร้านด้วย เราจะปักมุดแผนที่เชื่อมต่อ Google Map ในเว็บไซต์ให้ดวย<br />
4.ดีไซต์มีเมนูให้ 5 เมนูหลัก<br />
     4.1 หน้าแรก<br />
     4.2 เกี่ยวกัเรา<br />
     4.3 บริการของเรา<br />
     4.4 บทความ<br />
     4.5 ติดต่อเรา<br />
และเมนูย่อยแสดงรายละเอียดของรายการนั้นๆได้ไม่จำกัด</p>

<p>5.ดีไซน์ส่วน header (ส่วน)เว็บไซต์<br />
6.ดีไซน์ส่วน เนื้อหา</p>

<p>บทความแนะนำ<br />
ขั้นตอนการบริการ<br />
แพ็คเกจค่าบริการ <br />
ส่วนหนึ่งของตัวอย่าง</p>

<p><a href="https://www.bandowtiam.com" target="_blank">www.bandowtiam.com</a></p>

ดีไซน์ แบบ2

สิ่งที่คุณได้รับ

1.ออกแบภาพแบรนด์ 2ภาพ
2.ทีมงานช่วยคิดเนื้อหาภายในเว็บไซต์
3. ทีมงานลงข้อมูลภายในเว็บไซต์ ข้อความ3 หน้า เอ4 รูปภาพ(ไม่จำกัด) และวีดีโอ(ไม่เกิน 6 คลิป) หากเป็นร้านค้า ร้านอาหารที่ต้องการให้คนมายังหน้าร้านด้วย เราจะปักมุดแผนที่เชื่อมต่อ Google Map ในเว็บไซต์ให้ดวย
4.ดีไซต์มีเมนูให้ 5 เมนูหลัก
     4.1 หน้าแรก
     4.2 เกี่ยวกัเรา
     4.3 บริการของเรา
     4.4 บทความ
     4.5 ติดต่อเรา
และเมนูย่อยแสดงรายละเอียดของรายการนั้นๆได้ไม่จำกัด

5.ดีไซน์ส่วน header (ส่วน)เว็บไซต์
6.ดีไซน์ส่วน เนื้อหา

บทความแนะนำ
ขั้นตอนการบริการ
แพ็คเกจค่าบริการ 
ส่วนหนึ่งของตัวอย่าง

www.bandowtiam.com

เว็บไซต์ราคาประหยัดที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้

สั่งทำเว็บไซต์ได้เลย

084-4821768 (30คู่สาย)
ติดต่อ