<p>สิ่งที่คุณได้รับ</p>

<p>1.ออกแบภาพแบรนด์ขนาด 1080*1080 1ภาพ ซึ่งเป็นภาพขนาดที่เหมาะนำไปใช้กับโฆษณาเฟสบุ๊คด้วย<br />
2.ทีมงานช่วยคิดเนื้อหาภายในเว็บไซต์<br />
3.ทีมงานลงข้อมูลภายในเว็บไซต์ ข้อความ1 (เอ4) รูปภาพ(ไม่จำกัด) และวีดีโอ(ไม่เกิน 6 คลิป) หากเป็นร้านค้า ร้านอาหารที่ต้องการให้คนมายังหน้าร้านด้วย เราจะปักมุดแผนที่เชื่อมต่อ Google Map ในเว็บไซต์ให้ดวย </p>

<p><strong>ตัวอย่าง Sale Page </strong></p>

<p><a href="http://www.wilaialuminium.com">www.wilaialuminium.com</a></p>

<p><a href="http://www.jstationautopart.com">www.jstationautopart.com</a></p>

<p><a href="http://www.chantraspa4pak.com">www.chantraspa4pak.com</a></p>

ดีไซต์ sale page

สิ่งที่คุณได้รับ

1.ออกแบภาพแบรนด์ขนาด 1080*1080 1ภาพ ซึ่งเป็นภาพขนาดที่เหมาะนำไปใช้กับโฆษณาเฟสบุ๊คด้วย
2.ทีมงานช่วยคิดเนื้อหาภายในเว็บไซต์
3.ทีมงานลงข้อมูลภายในเว็บไซต์ ข้อความ1 (เอ4) รูปภาพ(ไม่จำกัด) และวีดีโอ(ไม่เกิน 6 คลิป) หากเป็นร้านค้า ร้านอาหารที่ต้องการให้คนมายังหน้าร้านด้วย เราจะปักมุดแผนที่เชื่อมต่อ Google Map ในเว็บไซต์ให้ดวย 

ตัวอย่าง Sale Page 

www.wilaialuminium.com

www.jstationautopart.com

www.chantraspa4pak.com

เว็บไซต์ราคาประหยัดที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้

สั่งทำเว็บไซต์ได้เลย

084-4821768 (30คู่สาย)
ติดต่อ